Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Bismillah, Ngawitan Nebang

Jamilah sinden sok nembang
Sanajan pecak ge geulis
Bismillah, ngawitan tebang
Tiwu asak seger amis

Saha anu hitut tarik
Teu eling ka anu rea
Teras diangkut ka pabrik
Dek digiling jadi gula

Ka Palembang ka Marihat
Pas di kios beus ngarandeg
Penebang na sing sarehat
Supados gilingna ajeg

Mawa senter mawa hinis
Edek ngeureut tungtung botol
Dokter gula jeung masinis
Pagawe kampanyeu getol

Parigi loba celengna
Ku bedil eta morona
Mugi sae rendemenna
Mucekil loba hasilna

Kawani jiga lodaya
Kalakuan loba era
Patani untung sadaya
Karyawanna sejahtera

Salatri bongan sorangan
Mumuluk rek anjog lohor
Bapa mentri perdagangan
Setop heula, entong impor

Sholat lohor henteu eling
Pantesan hirup balangsak
Impor nuju usum giling
Harga gula jadi rusak

Udar ider lain ngador
Ka baraya bade kasbon
Sinder sareng para mandor
Hayu makaya di kebon

Subang, 28 Juni 2019

#Sisindiran: Carita Siluman Kuota

Aya salam ti Cibadak
Titip saur ka Kang Aceng
Wengi wengi mepende budak
Meh jempling urang ngadongeng

Mama Haji Pasirkuda
Resep pisan ulen ketan
Dongeng nu tos ngalegenda
Hayu lah urang kawitan

Tong hilap mun ka Tasik
Oleh oleh kueh balok
Aya hiji budak leutik
Diajar icalan cilok

Melak pare eta tandur
Belesek leutakna jero
Ngider ti lembur ka lembur
Ngan sok ku edas talemro

Bandrek haneut cai jahe
Mun kolek ngangge caruluk
Di jalan cilokna bahe
Tamplok kabeh teu kapuluk

Mun sono ka nu di lembur
Geura uih nu ti kota
Budak kabur ka Citamur
Jadi siluman kuota

@mohyiyi

Diapungkeun di WAG Bani Sofiyuddin

*17 Februari 2019

Sono

Eling eling mun di tajug
Kade ah panto molongo
Peuting peuting ge dijugjug
Da teu kuat ku kasono.

Nu di handap kudu tanggah
Ngadeukeutan meh katara
Hate leah hate bungah
Neuteup nyaah nu  keur tibra.

Nyeupan beas na aseupan
Laukna sambel lalaban
Ngaringkang teras ngeukeupan
Lalaunan diusapan.

Hawatos ka nu duda
Bongan saha sok ngadua
Harewos bari dareuda
Kedal cinta ku ngadu’a.

Someah mah ka tatangga
Komo nu geus jadi randa
Duh Gusti caketkeun sorga
Enggal sabumi nu diteda.

Peuting liwat ka Pantura
Ngulonkeun ka arah Banten
Anaking ayah hampura
Tara aya unggal dinten.

Lamun hayang awak gagah
Dahar na hurang jeung toge
Enjing lamun tos garugah
Hayu urang ucang angge.

Ayah sono jeung nyaah ka Alfian.

Kareta Kutojaya (KA 171)

Elmu: Tarima jeung bagikeun

Bersih beas ku ditapi
Nya iuh ku tatangkalan
Elmu mah kedah ditampi
Ameh janten cecekelan

Damel peuyeum ngangge ragi
Janten cuka hahaseuman
Elmu mah kedah dibagi
ameh nambih pangalaman

Tauran: Kekayaan Kita yang Sesungguhnya

Bagaimana kita menghitung kekayaan kita? Ya, hitung saja berapa banyak yang sudah kita infak dan sedekahkan.
Itulah kekayaan kita.

Jangan simpan harta di hati, karena memberatkan bagimu untuk berbagi. Tapi taruhlah harta sebatas di tangan kanan, agar mudah bagimu untuk memberi.
~ Indriawan Widya Utama

image

Tauran, tausiyah giliran

Posted from WordPress for Android

%d bloggers like this: