Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Archive for May 10, 2011

Hari Yang Paling Utama

Hari yang paling utama;

menambahimu santun,
melimpahimu ilmu,
mencegahmu mendosa,
memberimu kefahaman,
mengaruniamu tekad.

twit @dralqarnee via @salimafillah

%d bloggers like this: