Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Archive for June 21, 2011

Emut Bae

Saninten pinuh ku lumut,
ti leuwi palid ka sagara.
Tiap dinten abdi mah emut,
ka saha deui, lamun teu ka salira.

%d bloggers like this: