Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Archive for July 21, 2011

Nyuci Keris

Bakar sepatu di atas kompor,
nini-nini ubannya berbaris-baris.
Cepetlah Sabtu, pulang ke Bogor,
nengokin bini, sekalian nyuci keris.

%d bloggers like this: