Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Archive for October 28, 2011

(Pantun) Sumpah Pemuda

Buka puasa sirup markisa
haus dahaga kini tiada.
Nusa bangsa dan bahasa
sumpah pasti tiap pemuda.

Benda kriya contohnya kursi
kursi tua dekat lemari.
Terus karya terus prestasi
ciri pemuda cinta negri.

*) Selamat Sumpah Pemuda

%d bloggers like this: