Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Archive for November 5, 2012

Sisindiran: Teu Bisa Sare

Usum  hujan melakna pare,
Usum halodo sanguna péra.
Guling gasah teu bisa sare,
Nu kaemut mung salira.

Ulah ngangeun dina seeng,
Komo nyeupan dina pariuk.
Cenah anjeun nuju hareeng,
Kabeureuyan ku cucuk lauk.

Enya peuting teu bisa sare,
Ari isuk pastina tunduh.
Lain kuring teu malire,
Da kumaha atuh pajauh.

*) kahatur du’a mugi sing enggal damang.
RD12A, 20121105, 02:53

Posted from WordPress for Android

%d bloggers like this: