Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Archive for April, 2013

Terima Kasih

Pohonlah selasih bercabang dua,
Bunga dipanen bila menua.
Terima kasih atas ucapan dan doa.
Moga Yang Kuasa balas semua.

*) Telp., SMS, FB, Twitter, WhatsApp dan do’a

Posted from WordPress for Android

%d bloggers like this: