Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Archive for November, 2014

Sono

Eling eling mun di tajug
Kade ah panto molongo
Peuting peuting ge dijugjug
Da teu kuat ku kasono.

Nu di handap kudu tanggah
Ngadeukeutan meh katara
Hate leah hate bungah
Neuteup nyaah nu  keur tibra.

Nyeupan beas na aseupan
Laukna sambel lalaban
Ngaringkang teras ngeukeupan
Lalaunan diusapan.

Hawatos ka nu duda
Bongan saha sok ngadua
Harewos bari dareuda
Kedal cinta ku ngadu’a.

Someah mah ka tatangga
Komo nu geus jadi randa
Duh Gusti caketkeun sorga
Enggal sabumi nu diteda.

Peuting liwat ka Pantura
Ngulonkeun ka arah Banten
Anaking ayah hampura
Tara aya unggal dinten.

Lamun hayang awak gagah
Dahar na hurang jeung toge
Enjing lamun tos garugah
Hayu urang ucang angge.

Ayah sono jeung nyaah ka Alfian.

Kareta Kutojaya (KA 171)

Elmu: Tarima jeung bagikeun

Bersih beas ku ditapi
Nya iuh ku tatangkalan
Elmu mah kedah ditampi
Ameh janten cecekelan

Damel peuyeum ngangge ragi
Janten cuka hahaseuman
Elmu mah kedah dibagi
ameh nambih pangalaman

%d bloggers like this: