Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Elmu: Tarima jeung bagikeun

Bersih beas ku ditapi
Nya iuh ku tatangkalan
Elmu mah kedah ditampi
Ameh janten cecekelan

Damel peuyeum ngangge ragi
Janten cuka hahaseuman
Elmu mah kedah dibagi
ameh nambih pangalaman

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: