Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Sono

Eling eling mun di tajug
Kade ah panto molongo
Peuting peuting ge dijugjug
Da teu kuat ku kasono.

Nu di handap kudu tanggah
Ngadeukeutan meh katara
Hate leah hate bungah
Neuteup nyaah nu  keur tibra.

Nyeupan beas na aseupan
Laukna sambel lalaban
Ngaringkang teras ngeukeupan
Lalaunan diusapan.

Hawatos ka nu duda
Bongan saha sok ngadua
Harewos bari dareuda
Kedal cinta ku ngadu’a.

Someah mah ka tatangga
Komo nu geus jadi randa
Duh Gusti caketkeun sorga
Enggal sabumi nu diteda.

Peuting liwat ka Pantura
Ngulonkeun ka arah Banten
Anaking ayah hampura
Tara aya unggal dinten.

Lamun hayang awak gagah
Dahar na hurang jeung toge
Enjing lamun tos garugah
Hayu urang ucang angge.

Ayah sono jeung nyaah ka Alfian.

Kareta Kutojaya (KA 171)

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: