Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Archive for @Abuhany

Semangat Rabu

Ketupat nikmat sayurnya labu,
disaji di atas piring melamin.
Kerja semangat di hari Rabu,
beri manfaat tuk orang lain.

*) dari twitnya @Abuhany via @tifsembiring | 25 Mei 2011

%d bloggers like this: