Catatan diri seorang mohyiyi

Sabar Ikhtiar Profesional

Archive for @dralqarnee

Hari Yang Paling Utama

Hari yang paling utama;

menambahimu santun,
melimpahimu ilmu,
mencegahmu mendosa,
memberimu kefahaman,
mengaruniamu tekad.

twit @dralqarnee via @salimafillah

Tauran: Sebaik-baiknya

Sebaik-baiknya harta; yang bermanfaat.
Sebaik-baiknya ilmu; yang mengangkat derajat.
Sebaik-baiknya rumah; yang melapangkan hati.
Sebaik-baiknya sahabat; yang menasehati.

tweet @salimafillah via @dralqarnee

%d bloggers like this: